Costarika Malaysia

 


Selain menghasilkan panen yang jauh diatas rata-rata, Costarika Malaysia mempunyai karakteristik pelepah yang panjang kerapatan tanaman mencapai 145 pokok per ha. Produksi Puncak TBS 40 ton/ha/tahun , rendemen 25% , pertumbuhan meninggi 60-65 cm/tahun.


wa
wa